Wigilia w OSP 2014!
Spotkanie opłatkowe OSP Kazimierz Biskupi 2014! 
 
W dniu 13 grudnia 2014r., w sali OSP Kazimierz Biskupi, odbyło się spotkanie opłatkowe naszej jednostki. Była to szczególna uroczystość, ponieważ wigilia połączona była z opłatkiem gminnym. Na spotkaniu pojawili się więc przedstawiciele wszystkich jednostek OSP z terenu gminy, oraz zaproszeni goście w osobach: Wójta Gminy - druha Jana Sikorskiego, Przewodniczącego Rady Gminy - pana Mirosława Grzelaka, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - druha Andrzeja Piaskowskiego, Członka Głównego Sądu Honorowego ZOSP RP - druha Władysława Kolińskiego, Przedstawiciela Komendanta Miejskiego PSP w Koninie - druha st.kpt. Janusza Kwiecińskiego, Kierownika Posterunku Policji w Kazimierzu Biskupim - asp.szt. Krzysztofa Telesińskiego, Komendanta Gminnego OSP w Kazimierzu Biskupim - druha Wojciecha Kowalczyka, Dyrektora Aeroklubu Konińskiego - druha Tomasza Ciemnoczołowskiego, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury - pana Jerzego Maciejewskiego, Dyrektora Gminnego Referatu Komunalnego - pana Waldemara Dryjańskiego oraz członków honorowych naszej jednostki.  

  Spotkanie rozpoczął Prezes Zarządu Oddziału Gminnego - dh Sławomir Szczepański, który gorąco wszystkich powitał. Po krótkim słowie wprowadzającym, wszyscy obecni przeszli do dzielenia się opłatkiem i składania sobie nawzajem serdecznych życzeń. Następnie odbyły się występy artystyczne w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kazimierzu Biskupim. Po obejrzeniu jasełek, młodzi aktorzy zostali uhonorowani gromkimi brawami, a głos zabrał Wójt Jan Sikorski. Włodarz gminy zaskoczył wszystkich obecnych na sali, ponieważ zamiast złożyć życzenia, zaśpiewał - jak sam zapowiedział, najpiękniejszą polską kolędę "Cicha Noc" w towarzystwie uczennicy Kasi. Po występach, wszyscy zasiedli do kolacji wigilijnej. 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja