Nie tylko gasimy pożary.
"Społeczeństwo a gospodarka" - konferencja w PWSZ Konin - 05.12.2014r.!

O wyzwaniach i dylematach, które rodzą się na styku tak zależnych od siebie sił, jak społeczeństwo i gospodarka mówili 5 grudnia 2014r. uczestnicy ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbyła się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie.

Choć jednodniowa, zgromadziła ponad 60 prelegentów z Polski i zagranicy. Spotkania odbywały się w kilku sekcjach i blokach tematycznych, m.in. kulturoznawstwo, psychologia i socjologia: finanse i prawo: bezpieczeństwo i obronność.

Swoją sekcję mieli również studenci. Joanna Pietrzak z Akademii Obrony Narodowej przedstawiała referat o polskim systemie obronnym wobec wyzwań współczesności. Aneta Pawlicka i Aleksandra Owczarek z PWSZ w Kaliszu zastanawiały się, czy tak modne obecnie grupy rekonstrukcyjne to tylko zabawa, czy też coś więcej - patriotyzm, a być może przyszła Gwardia Narodowa? Naszą uczelnię reprezentowali m.in. Małgorzata Nowakowska, która mówiła o przemocy wśród dziewcząt, Patryk Barański - o zagrożeniach cyberterroryzmem w Polsce, oraz członek naszej OSP - PATRYK LEWANDOWSKI, który poruszył temat przemocy sytuacyjnej wobec ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Wszyscy reprezentowali kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne.

Konferencję "Społeczeństwo i gospodarka. Współczesne wyzwania i dylematy rozwojowe" pod patronatem prof. zw. dr. hab. Mirosława Pawlaka, rektora PWSZ w Koninie, przygotował Wydział Społeczno-Humanistyczny, największy i prowadzący kształcenie na najbardziej zróżnicowanych kierunkach.

- Konferencję należy uznać za udane wydarzenie. I to nie tylko dlatego, że jej interdyscyplinarna tematyka pozwoliła zgromadzić w jednym miejscu przedstawicieli różnych dziedzin naukowych i ośrodków akademickich z Polski, m.in. z Elbląga, Gdańska, Kalisza, Katowic, Lublina, Łodzi, Poznania, Torunia, Warszawy, Wrocławia. Również dlatego, że w organizację konferencji zaangażowali się nauczyciele akademiccy z różnych kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Społeczno-Humanistycznym, szczególnie z bezpieczeństwa wewnętrznego, pracy socjalnej i zarządzania, oraz studenci, którzy mieli okazję po raz pierwszy zaprezentować wyniki prowadzonych prac badawczych. Nie bez znaczenia jest to, że niemal wszyscy uczestnicy zwrócili uwagę, iż konferencja oprócz wysokiego poziomu merytorycznego obrad była doskonale przygotowana od strony organizacyjno-administracyjnej. Wielu z nich już dopytywało o to, czy wydarzenie będzie miało charakter cykliczny i czy będzie możliwość wystąpienia na konferencji w przyszłym roku - podsumował konferencję dr Artur Zimny, dziekan Wydziału Społeczno-Humanistycznego PWSZ w Koninie.

Tekst oraz zdjęcia: PWSZ w Koninie

 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja