Kurs ratownictwa technicznego!
Kurs ratownictwa technicznego! 

W miesiącu wrześniu 2014r., w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Koninie, odbył się kurs techniczny dla strażaków-ochotników z terenu powiatu konińskiego. Podczas trwania kursu, druhowie zapoznawali się z budową specjalistycznych urządzeń hydraulicznych, poznali zasady używania wszelkiego rodzaju sprzętów mechanicznych, które stosowane są w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, a także przypomniano wszelkie zasady BHP. Z naszej jednostki, w kursie uczestniczył dh Andrzej Nowakowski. Egzamin ukończył z wynikiem pozytywnym. Ponadto, w kursie uczestniczyli także druhowie OSP Bielawy - dh Arkadiusz Sławski oraz dh Adrian Budny, którzy także zaliczyli egzamin.

Fot. OSP Bielawy

 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja