Walne zebranie sprawozdawcze 2014
Walne zebranie sprawozdawcze OSP Kazimierz Biskupi!

W dniu 18 stycznia 2014r., w remizie OSP Kazimierz Biskupi, odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2013. Na początku spotkania, dh Prezes Sławomir Szczepański, dokonal wprowadzenia sztandaru, oraz uczczono minutą ciszy zmarłego w minionym roku druha Eugeniusza Gawrona. Następnie wybrano dh Naczelnika Mirosława Włodarczyka na Przewodniczącego Zebrania, dh Jarosława Czerniaka na protokolanta oraz Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: dh Grzegorz Gałązka (przewodniczący), dh Teresa Czerniak i dh Roman Kulig. Przewodniczący przedstawił program zebrania, który przyjęto jednogłośnie. Przedstawiono sprawozdania z działalności, finansowe, Komisji Rewizyjnej, plan działalności na rok 2013. Po raz pierwszy w historii, odbyła się prezentacja multimedialna, w której znajdowało się podsumowanie ze zdjęciami z akcji i uroczystości, w których uczestniczyliśmy w roku 2013. Po pokazie, nastąpiło wręczenie nowo zakupionych hełmów Vulcan, dla siedmiu druhów, którzy najczęściej brali udział w zdarzeniach w ubiegłym roku. Hełmy otrzymali: 
-dh Jan Kamyszek
-dh Artur Czerniak
-dh Mirosław Włodarczyk
-dh Patryk Lewandowski
-dh Henryk Włodarczyk
-dh  Maciej Ziemniarski
-dh Andrzej Nowakowski
Zarządowi udzielono absolutorium. Głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP - dh Andrzej Piaskowski, który serdecznie gratulował sukcesów jednostce, oraz przypomniał, iż można przekazywać 1% podatku na jednostki OSP. Poinformował także, że powstała strona internetowa Zarządu Oddziału Powiatowego. Serdeczne gratulacje popłynęły także z ust Wójta Gminy - dh Janusza Puszkarka oraz Przewodniczącego Rady Gminy - dh Józefa Młodożeńca. Głos zabrał dh Patryk Lewandowski, który pogratulował Zarządowi sukcesów i poinformował, że firma w której pracuje przekazała 2gb serweru, na potrzeby Naszej jednostki. Prezes przedstawił propozycję, aby z dniem dzisiejszym przyjąć w poczet członków honorowych: dh Wiesława Kwiatkowskiego, Józefa Smorawskiego, Włodzimierza Witkowskiego, Zygmunta Wojciechowskiego. Propozycja ta, została przyjęta jednogłośnie. Na tym zakończono oficjalną część zebrania. Później odbył się poczęstunek.
 

Reklama
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=