Walne zebranie sprawozdawcze 2014
Walne zebranie sprawozdawcze OSP Kazimierz Biskupi!

W dniu 18 stycznia 2014r., w remizie OSP Kazimierz Biskupi, odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2013. Na początku spotkania, dh Prezes Sławomir Szczepański, dokonal wprowadzenia sztandaru, oraz uczczono minutą ciszy zmarłego w minionym roku druha Eugeniusza Gawrona. Następnie wybrano dh Naczelnika Mirosława Włodarczyka na Przewodniczącego Zebrania, dh Jarosława Czerniaka na protokolanta oraz Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: dh Grzegorz Gałązka (przewodniczący), dh Teresa Czerniak i dh Roman Kulig. Przewodniczący przedstawił program zebrania, który przyjęto jednogłośnie. Przedstawiono sprawozdania z działalności, finansowe, Komisji Rewizyjnej, plan działalności na rok 2013. Po raz pierwszy w historii, odbyła się prezentacja multimedialna, w której znajdowało się podsumowanie ze zdjęciami z akcji i uroczystości, w których uczestniczyliśmy w roku 2013. Po pokazie, nastąpiło wręczenie nowo zakupionych hełmów Vulcan, dla siedmiu druhów, którzy najczęściej brali udział w zdarzeniach w ubiegłym roku. Hełmy otrzymali: 
-dh Jan Kamyszek
-dh Artur Czerniak
-dh Mirosław Włodarczyk
-dh Patryk Lewandowski
-dh Henryk Włodarczyk
-dh  Maciej Ziemniarski
-dh Andrzej Nowakowski
Zarządowi udzielono absolutorium. Głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP - dh Andrzej Piaskowski, który serdecznie gratulował sukcesów jednostce, oraz przypomniał, iż można przekazywać 1% podatku na jednostki OSP. Poinformował także, że powstała strona internetowa Zarządu Oddziału Powiatowego. Serdeczne gratulacje popłynęły także z ust Wójta Gminy - dh Janusza Puszkarka oraz Przewodniczącego Rady Gminy - dh Józefa Młodożeńca. Głos zabrał dh Patryk Lewandowski, który pogratulował Zarządowi sukcesów i poinformował, że firma w której pracuje przekazała 2gb serweru, na potrzeby Naszej jednostki. Prezes przedstawił propozycję, aby z dniem dzisiejszym przyjąć w poczet członków honorowych: dh Wiesława Kwiatkowskiego, Józefa Smorawskiego, Włodzimierza Witkowskiego, Zygmunta Wojciechowskiego. Propozycja ta, została przyjęta jednogłośnie. Na tym zakończono oficjalną część zebrania. Później odbył się poczęstunek.
 

 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja