Statystyka interwencji
W roku 2019 odnotowaliśmy 6 wyjazdów do zdarzeń, w tym:

Pożary - 3
Wypadki i kolizje drogowe - 3
Inne Miejscowe Zagrożenia - 0
Alarmy fałszywe - 0

Wyjazdy:
GBA Star - 3
GBA Man - 3
SLRr Renault - 0


 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja