Historia

W roku 1909 w Kazimierzu Biskupim powstała Straż Ogniowa Ochotnicza, której jesteśmy spadkobiercami i kontynuatorami. Mądrzy obywatele osady stworzyli organizację samopomocy na wypadek klęsk żywiołowych.

Zjednoczyła ich piękna i prosta idea: pomagać innym. No bo co człowiek może zrobić lepszego, kiedy staje w obliczu zjawisk nadzwyczajnych i zdarzeń silniejszych od siebie, gdy zawodzi wszystko to, czym dysponuje?

Straż nasza nie tylko walczyła z pożarami, ale również wychowała i kształtowała ludzi z nią związanych, stała się szkołą obywatelskiego życia, samopomocy społecznej, a po latach ważną częścią samorządu terytorialnego.

Nasi dziadowie i ojcowie w przełomowych momentach dziejów podejmowali ważne inicjatywy patriotyczne, tworzyli bazę przyszłego rozwoju wielu organizacji użytecznych najbliższej społeczności. Dzięki straży trwały lokalne tradycje, chroniono sztandary i emblematy narodowe. W naszej remizie pielęgnowano język i kulturę polską.

W roku 2009 jednostka Nasza obchodziła 100-lecie swego istnienia. Obchodzimy ten jubileusz z dumą, bo znamy i szanujemy dokonania naszych ojców i poprzedników. Im poświęcone zostały zapisane tutaj karty.

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
KSRG w Kazimierzu Biskupim

dh Sławomir Szczepański

 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja