Wigilia członków OSP 2012!
Wigilia strażacka OSP Kazimierz Biskupi 2012! 
 

W dniu 22 grudnia 2012r. , w sali OSP Kazimierz Biskupi, odbyła się uroczysta kolacja wigilijna, członków naszej jednostki. Na spotkanie zgłosiło się 50 druhów, oraz zaproszeni znamienici goście w osobach: Wójta Gminy - druha Janusza Puszkarka, Przewodniczącego Rady Gminy - druha Józefa Młodożeńca, kierownika Referatu Komunalnego - pana Waldemara Dryjańskiego, Honorowego Członka Naszej jednostki - druha Eugeniusza Gawrona, Dyrektora Aeroklubu Konińskiego - druha Tomasza Ciemnoczołowskiego, Komendanta Gminnego - druha Wojciecha Kowalczyka. Powitano także Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego - druha Sławomira Szczepańskiego. Po krótkim przemówieniu druha Prezesa, druhowie złozyli sobie wzajemnie życzenia, łamiąc się opłatkiem. Następnie, wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu, gdzie mozna było posilić się smacznymi potrawami. Druh Eugeniusz Gawron wręczył dh Prezesowi oraz dh Komendantowi podarunki, a takze wręczył Prezesowi potwierdzenie przelewu dla Naszej jednostki na kwotę 2000zł. Kolejny raz podkreślił, że nie jest to ostatni przelew. Ponadto, jednostkę odwiedził Święty Mikołaj, który każdemu obecnemu wręczył po czekoladzie.  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja