Nasi druhowie podnoszą kwalifikacje!!!
Nasi druhowie podnoszą kwalifikacje - kurs dowódców OSP!

W dniach 16.06.-24.06.2012r., druhowie z naszej jednostki: Patryk Lewandowski oraz Mariusz Kowalczyk brali udział w kursie dowódców OSP. Kurs zorganizowany został przez KM PSP w Koninie, a szkolenie odbywało się na terenie JRG-1. Podczas kursu druhowie uczyli się jak dowodzić działaniami ratowniczo-gaśniczymi, wypełniać dokumentacje z miejsca zdarzenia, oraz przypomniano informacje, które były przekazywane podczas szkolenia z ratownictwa technicznego i szkolenia podstawowego. W trakcie trwania szkolenia odbywały się zajęcia teoretyczne i praktyczne, gdzie druhowie doskonalili swoje umiejętności. Podsumowaniem był egzamin, który odbył się 24.06.2012r., który składał się z dwóch części: teorii i praktyki. Wszyscy uczestnicy szkolenia ukończyli je z wynikiem pozytywnym, jednak na szczególne gratulacje zasłużyli nasi druhowie, którzy szkolenie ukończyli z wynikiem bardzo dobrym. Nasi druhowie uzyskali maksymalną ilość punktów podczas etapu teoretycznego - 30/30 oraz otrzymali ocenę bardzo dobrą z części praktycznej.  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja