Jubileusz 25-lecia Święceń Kapłańskich
Jubileusz 25-lecia Święceń Kapłańskich księdza Krzysztofa!

W dniu 3 czerwca 2012r., w kościele parafialnym pw. Św. Marcina odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji księdza Krzysztofa Gąsiorowskiego - proboszcza naszej parafii. W tym roku mija 25 lat, kiedy to z rąk księdza Biskupa otrzymał święcenia kapłańskie. W uroczystej liturgii udział wzięły liczne delegacje, poczty sztandarowe, Orkiestra Dęta naszej OSP. Po odprawieniu głównej części Mszy, przystąpiono do złożenia życzeń, wręczenia kwiatów i innych upominków. Delegacja z naszej jednostki wręczyła kwiaty oraz maskotkę strażacką - Żarka, aby ksiądz zawsze pamiętał o druhach ochotnikach. W delegacji znaleźli się: dh Jarosław Czerniak, dh Zbigniew Szczepański, dh Ryszard Lewandowski z OSP Jóźwin oraz dh Jerzy Forycki z OSP Tokarki.
 ______________________________________________
   
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja