Kontrola Gotowości Bojowej

Kontrola Gotowości Bojowej! 
 
W dniu 24.05.2012r. w naszej jednostce odbyła się Inspekcja Gotowości Bojowej OSP.  O godzinie 16.00 na strażnicy naszej jednostki uruchomiła się syrena alarmowa. Na alarm stawiło się sześciu ratowników, którzy po przybyciu do jednostki przebrali się w ubrania ochronne. Dowódca sekcji - dh Patryk Kowalczyk dokonał podziału obsady, następnie wszyscy wsiedli do pojazdu GBA 2,5/16 Star 12.157 i wyjechali w trybie alarmowym przed remizę. Kontrola rozpoczęła się od sprawdzenia dokumentów kierowcy pojazdu uprzywilejowanego, następnie badań i szkoleń obsady. Po wykonaniu tych czynności, zastęp udał się alarmowo na pobliski stadion, w celu przeprowadzenia założenia - pożar konstrukcji dachowej obiektu sportowego. Założenie wymagało rozłożenia drabiny znajdującej się na wozie, zbudowaniu linii głównej przy użyciu rozdzielacza oraz odcinków w75, oraz podaniu prądu wody z jednej linii gaśniczej w52 zakończonej prądownicą typu TurboJET. Po wykonaniu ćwiczenia, zostały uruchomione urządzenia techniczne, które były sprawne i odpalały bez zarzutów. Po skontrolowaniu obu pojazdów gaśniczych, przystąpiono do uzupełnienia raportu z kontroli. Nasza jednostka otrzymała ocenę bardzo dobrą. Kontrolę przeprowadził kpt. Ireneusz Gośliński z JRG PSP nr 1 w Koninie.
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja