Warsztaty Ratownicze WOO - "KOŁO 2013"
Warsztaty Ratownicze WOO - "Koło 2013"! 

W dniu 13.09.2013r. w Nadleśnictwie Koło, na terenie Leśnictwa Bugaj oraz Leśnictwa Lipie Góry, odbyły się warsztaty pod kryptonimem "KOŁO 2013", w których udział wzięły siły i środki z terenu woj. Wielkopolskiego, wchodzące w skład Kompanii Gaśniczej Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego "KONIN" oraz Kompanii Gaśniczej Centralnego Odwodu Operacyjnego WIELKOPOLSKA 2.

Celem warsztatów było:
- Sprawdzenie przygotowania podmiotów KSRG włączonych w struktury WOO/COO przewidzianych do działań związanych z usuwaniem zdarzeń na terenach leśnych, pod kątem sprzętowym i organizacyjnym,
- Sprawdzenie obiegu informacji o zagrożeniu i przebiegu ćwiczeń pomiędzy SIS PSP a Lasami Państwowymi,
- Praktyczne sprawdzenie sposobów dostarczania wody na duże odległości, zweryfikowanie parametrów posiadanego sprzętu oraz kompatybilności rozwiązań poszczególnych SIS.

Strażacy biorący udział w warsztatach zostali podzieleni na 4 plutony, które założone cele ćwiczyły na 4 stanowiskach. Piersze stanowisko stanowił punkt czerpania wody zlokalizowany przy jeziorze Brdowskim, drugie (bufor wodny) i trzecie (badanie przepływów) stanowisko wyznaczono na terelnie Szkółki Leśnej w Kiejszach, a czwarte stanowisko (natarcie z wykorzystaniem przetłaczania) na terenie Leśnictwa Lipie Góry. Podsumowania warsztatów dokonał Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Adam Langner oraz mł.bryg. Jarosław Kuśmirek - Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP w Poznaniu.

W warsztatach udział wzięło ponad 100 strażaków, a skład poszczególnych plutonów stanowiły następujące SiŚ:

PLUTON 1:
GBARt 2,5/25/4 JRG Oborniki
GBARt 2,5/16/250 JRG 8 Bolechowo
GBA 2,5/16 JRG Nowy Tomyśl
GBA 2/16 JRG Koło

PLUTON 2:
GCBA 4/24 JRG Wolsztyn
GCBA 5/32/500 JRG Szamotuły
GBA 2/17/2,5 JRG Międzychód

PLUTON 3:
GBA 2/16/200 OSP Dąbie
GBA 2,5/16 OSP Kazimierz Biskupi
GBARt 2,5/16 OSP Kowale Pańskie
GCBA 6/32 OSP Wrząca Wielka

PLUTON 4:
GBA 2,5/16 OSP Kłodawa
GBA 2,5/16 OSP Przykona
GCBA 5/32 OSP Lądek
GBA 2,5/16 OSP Babiak

Organizatorem warsztatów była Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przy współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole oraz Nadleśnictwa Koło.

Źródło: www.psp.wlkp.pl
Tekst: kpt. Marek Guzowski 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja