Nowy dowódca w szeregach JOT!
Nowy dowódca w szeregach JOT!

W dniach 08.12.2013r.16.06.-24.06.2012r., nasz kierowca - dh Maciej Ziemniarski brał udział w kursie dowódców OSP, który zorganizowany został przez KM PSP w Koninie. Podczas trwania kursu, wszyscy uczestnicy poznali zasady dowodzenia działaniami ratowniczymi, wypełniania dokumentacji z miejsca zdarzenia, przypomniane zostały także informacje zdobyte podczas kursu ratownictwa technicznego oraz szkolenia podstawowego. Podczas spotkań odbywały się zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, a zwieńczeniem był egzamin, który odbył się 21 grudnia, na terenie JRG-2 Konin.
Wszyscy uczestnicy szkolenia ukończyli je z wynikiem pozytywnym, jednakże to nasz druh został wyróżniony przez Komisję Egzaminacyjną. Dh Maciej z egzaminu pisemnego uzyskał 29 punktów na 30 możliwych, i był to najwyższy wynik z części teoretycznej, spośród wszystkich uczestników. Po teorii odbyły się egzaminy praktyczne, które dh Maciej również zaliczył pozytywnie. Dało to Komisji Egzaminacyjnej prawo do uczynienia naszego kierowcy dowódcą OSP. Gratulujemy! 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja