Gminny Turniej OSP 2013!
Gminny Turniej Piłkarski jednostek OSP 2013!

 W dniu 18 maja 2013r., na Orliku w Kazimierzu Biskupim odbył się turniej piłkarski, dla jednostek OSP z terenu naszej gminy. Puchary i nagrody ufundował Wójt Gminy - dh Janusz Puszkarek. Do rywalizacji stanęło pięc drużyn: OSP Kazimierz Biskupi, OSP Dobrosołowo, OSP Bielawy, OSP Jóźwin i OSP Tokarki. Mecze rozgrywane były w systemie 2x10 minut z przerwami 5 minutowymi, metodą każdy z każdym. Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:
1. Ochotnicza Straż Pożarna Jóźwin
2. Ochotnicza Straż Pożarna Kazimierz Biskupi
3. Ochotnicza Straż Pożarna Dobrosołowo
4. Ochotnicza Straż Pożarna Bielawy
5. Ochotnicza Straż Pożarna Tokarki

Najlepszym zawodnikiem turnieju został dh Adrian Ziółkowski z OSP Jóźwin, a najlepszym bramkarzem dh Artur Czerniak z OSP Kazimierz Biskupi. 

Bardzo dziękujemy arbitrom, dzięki którym wszystko odbyło się bardzo profesjonalnie. W rolę sędziego głównego wcielił się dh Jan Kamyszek, a sędzią technicznym był dh Wojciech Kowalczyk. Po zakończeniu turnieju, wręczenia pucharów i dyplomów dokonał sam Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kazimierzu Biskupim - dh Sławomir Szczepański w towarzystwie członków Prezydium Zarządu Gminnego - druha Ryszarda Lewandowskiego z OSP Jóźwin i druha Jerzego Foryckiego z OSP Tokarki. Dziękujemy także Referatowi ds. Sportu i Rekreacji za umożliwienie zorganizowania rozgrywek.
  
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja