Walne zebranie sprawozdawcze
Walne zebranie sprawozdawcze OSP Kazimierz Biskupi!

W dniu 2 marca 2013r., w sali OSP w Kazimierzu Biskupim odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2012. Zebranie rozpoczął dh Prezes Sławomir Szczepański, wprowadzono sztandar, oraz uczczono minutą ciszy zmarłych w minionym roku druhów: Zenona Kaczorowskiego, Stefana Kabana, Eugeniusza Gawrona. Następnie wybrano dh Grzegorza Gałązkę na Przewodniczącego Zebrania, dh Jarosława Czerniaka na protokolanta oraz Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: dh Marcin Łechtański (przewodniczący), dh Teresa Czerniak i dh Krzysztof Tomaszewski. Przewodniczący przedstawił program zebrania, który przyjęto jednogłośnie. Przedstawiono sprawozdania z działalności, finansowe, Komisji Rewizyjnej, plan działalności na rok 2013. Zarządowi udzielono absolutorium przy jednym głosie wstrzymującym. Głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP - dh Andrzej Piaskowski, który serdecznie gratulował sukcesów jednostce, oraz przypomniał, iż można przekazywać 1% podatku na jednostki OSP. Głos zabrał Komendant Gminny - dh Wojciech Kowalczyk, który podziękował wszystkim druhom za zaangażowanie w działalność jednostki i bardzo dobre wyniki w roku 2012. Wspomniał także o drużynie Old-Boyów naszej jednostki, która na zawodach powiatowych zajęła 3 miejsce. Szczególne podziękowania przypadły gospodarzowi - dh Janowi Kamyszkowi, za determinację w przygotowaniu drużyny. Głos zabrał dh Patryk Lewandowski, który poruszył temat uczestniczenia strazaków naszej jednostki w uroczystościach i zabezpieczeniach imprez. Głos zabrał dh Zbigniew Szczepański, zadając pytanie, dlaczego w dniu dzisiejszym nie ma orkiestry na zebraniu. Na to pytanie będzie musiał odpowiedzieć dh Kapelmistrz na najbliższym posiedzeniu zarządu. Prezes przedstawił propozycję Zarządu, aby z dniem dzisiejszym przyjąć w poczet członków honorowych: dh Bandowskiego Kazimierza, Pecynę Tadeusza, Szumińskiego Władysława. Propozycja ta, została przyjęta jednogłośnie. Na tym zakończono oficjalną część zebrania. Później odbył się poczęstunek. 

 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja