Walne zebranie sprawozdawcze
Walne zebranie sprawozdawcze OSP Kazimierz Biskupi!

W dniu 2 marca 2013r., w sali OSP w Kazimierzu Biskupim odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2012. Zebranie rozpoczął dh Prezes Sławomir Szczepański, wprowadzono sztandar, oraz uczczono minutą ciszy zmarłych w minionym roku druhów: Zenona Kaczorowskiego, Stefana Kabana, Eugeniusza Gawrona. Następnie wybrano dh Grzegorza Gałązkę na Przewodniczącego Zebrania, dh Jarosława Czerniaka na protokolanta oraz Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: dh Marcin Łechtański (przewodniczący), dh Teresa Czerniak i dh Krzysztof Tomaszewski. Przewodniczący przedstawił program zebrania, który przyjęto jednogłośnie. Przedstawiono sprawozdania z działalności, finansowe, Komisji Rewizyjnej, plan działalności na rok 2013. Zarządowi udzielono absolutorium przy jednym głosie wstrzymującym. Głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP - dh Andrzej Piaskowski, który serdecznie gratulował sukcesów jednostce, oraz przypomniał, iż można przekazywać 1% podatku na jednostki OSP. Głos zabrał Komendant Gminny - dh Wojciech Kowalczyk, który podziękował wszystkim druhom za zaangażowanie w działalność jednostki i bardzo dobre wyniki w roku 2012. Wspomniał także o drużynie Old-Boyów naszej jednostki, która na zawodach powiatowych zajęła 3 miejsce. Szczególne podziękowania przypadły gospodarzowi - dh Janowi Kamyszkowi, za determinację w przygotowaniu drużyny. Głos zabrał dh Patryk Lewandowski, który poruszył temat uczestniczenia strazaków naszej jednostki w uroczystościach i zabezpieczeniach imprez. Głos zabrał dh Zbigniew Szczepański, zadając pytanie, dlaczego w dniu dzisiejszym nie ma orkiestry na zebraniu. Na to pytanie będzie musiał odpowiedzieć dh Kapelmistrz na najbliższym posiedzeniu zarządu. Prezes przedstawił propozycję Zarządu, aby z dniem dzisiejszym przyjąć w poczet członków honorowych: dh Bandowskiego Kazimierza, Pecynę Tadeusza, Szumińskiego Władysława. Propozycja ta, została przyjęta jednogłośnie. Na tym zakończono oficjalną część zebrania. Później odbył się poczęstunek. 

Reklama
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=