Walne zebranie sprawozdawcze 2017
Walne zebranie sprawozdawcze OSP Kazimierz Biskupi!

W dniu 28 stycznia 2017r. w naszej remizie, przeprowadzone zostało zebranie walne sprawozdawcze, podsumowujące działalność w roku 2016. Na początku dokonano wprowadzenia sztandaru oraz minutą ciszy uczczono zmarłego w ubiegłym roku druha Przemysława Bandowskiego. Następnie druh Prezes powitał gości w osobach: Wójta Gminy - druha Jana Sikorskiego, Przewodniczącego Rady Gminy - pana Mirosława Grzelaka, Radnego Powiatu Konińskiego - druha Grzegorza Maciejewskiego, członków honorowych naszej jednostki. Wybrano przewodniczącego spotkania, którym został druh Henryk Witkowski. Powołano na protokolanta druha Jarosława Czerniaka. Druh Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki, druh Skarbnik sprawozdanie finansowe, natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła jej Sekretarz.
Większością głosów, Zarządowi udzielono absolutorium. Zaproponowano oraz przegłosowano podniesienie składki członkowskiej, która obecnie wynosi 30zł /rok. Po zebraniu odbył się poczęstunek.

Aby przejść do albumu, kliknij zdjęcie poniżej:


 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja