Inspekcja Gotowości Operacyjnej 2017!
Inspekcja Gotowości Operacyjnej 2017!

W dniu 9 listopada 2017r., w naszej jednostce odbyła się Inspekcja Gotowości Operacyjnej. Po przybyciu do strażnicy i przebraniu się w ubrania ochronne, obsada udała się dwoma zastępami gaśniczymi na pobliski stadion w celu realizacji założenia przygotowanego przez funkcjonariuszy KM PSP w Koninie. Sprawdzony został sprzęt silnikowy znajdujący się w pojazdach, pełna dokumentacja oraz wyposażenie osobiste strażaka. Ocena końcowa dla naszej jednostki to 5,95/6.

Inspekcja gotowości operacyjnej, to niezapowiedziana kontrola mająca na celu dokonanie oceny stopnia przygotowania podmiotu do podejmowania działań ratowniczych.

Zakres inspekcji:
- alarmowanie - sprawdzenie czasu dysponowania siłami i środkami, liczonego od momentu powiadomienia (zaalarmowania) o zdarzeniu inspekcjonowanej ochotniczej straży pożarnej do momentu wyjazdu (rozpoczęcia interwencji) zadysponowanych sił i środków z miejsca ich stacjonowania, 
- gotowość ratowników – sprawdzenie liczby ratowników oraz ich przygotowania do prowadzenia działań ratowniczych (w zakresie kwalifikacji ratowniczych i uprawnień do obsługi sprzętu ratowniczego), wraz z ich wyposażeniem w indywidualne środki ochrony osobistej,
- gotowość pojazdów i sprzętu do działań ratowniczych – sprawdzenie obsługi technicznej, oznakowania operacyjnego oraz przewożonego wyposażenia, a także wymaganych przepisami dokumentów,
- gotowość urządzeń i systemów łączności – sprawdzenie sprawności wyposażenia podmiotu poddanego inspekcji oraz umiejętności obsługi,
-wymagana dokumentacja – sprawdzenie kompletności i prawidłowości prowadzenia,
- stan techniczny infrastruktury strażnicy – sprawdzenie wpływu na gotowość operacyjną ochotniczej straży pożarnej,
- praktyczne lub aplikacyjne ćwiczenia ratownicze – sprawdzenie poziomu przygotowania ratowników, pojazdów i sprzętu ratowniczego do realizowania działań ratowniczych.

źródło tekstu: Państwowa Straż Pożarna
foto: OSP Kazimierz Biskupi


 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja