Nowi ratownicy KPP!
Nowi ratownicy KPP - Licheń 2017! 

Na przełomie kwietnia i maja 2017 roku, w Licheniu Starym odbył się kurs z zakresu Kwalifikowaej Pierwszej Pomocy dla jednostek OSP z terenu powiatu oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Celem szkolenia było nauczenie ludzi reagowania w sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego i udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej do czasu przybycia Zespołów Ratownictwa Medycznego. Szkolenie przeprowadzili Ewa Zieliński oraz Krzysztof Lepka. Zwieńczeniem kursu, był egzamin w dniu 7 maja, który nasi druhowie ukończyli z wynikiem pozytywnym. Nowymi ratownikami zostali druhna Arleta Szczepańska oraz druh Jarosław Czerniak, druh Filip Dobry, druh Radosław Kelm, druh Robert Kudła. Ponadto, do recertyfikacji uprawnień przystąpił druh Patryk Lewandowski. Jego egzamin również zakończył się wynikiem pozytywnym. Serdecznie gratulujemy!


 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja