Zjazd Gminny - Bielawy, 16.04.2016r.
Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Kazimierzu Biskupim - Bielawy 16.04.2016r.!

W dniu 16 kwietnia 2016r., w remizie OSP w Bielawach odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kazimierzu Biskupim. Spotkanie rozpoczął Prezes Zarządu Oddziału Gminnego - dh Sławomir Szczepański. Uczczono minutą ciszy, zmarłych druhów z naszych jednostek. Dh Prezes powitał wszystkich przybyłych druhów oraz zaproszonych gości. Następnie wybrano Przewodniczącego dzisiejszego Zjazdu, którym został dh Grzegorz Grobelski z OSP Kazimierz Biskupi. Protokolantem spotkania został dh Jarosław Czerniak z OSP Kazimierz Biskupi.

Powołano komisje: Mandatową, Wyborczą, Uchwał i Wniosków.

Tuż po wyborze komisji, wręczono podziękowania dla ustępujących członków Zarządu, za zaangażowanie i wkład pracy na rzecz rozwoju OSP na terenie gminy. Otrzymali je:

                              1. Budny Józef (OSP Bielawy)
                              2. Derda Zygmunt (OSP Jóźwin)
                              3. Grzybowski Paweł (OSP Kazimierz Biskupi)
                              4. Lewandowski Ryszard (OSP Jóźwin)
                              5. Łuczak Zygmunt (OSP Dobrosołowo)
                              6. Rybacki Marian (OSP Kazimierz Biskupi)
                              7. Skowroński Zdzisław (OSP Bochlewo)
                              8. Witkowski Henryk (OSP Kazimierz Biskupi)
                              9. Zawodniak Józef (OSP Tokarki)


Wręczenia statuetek Św. Floriana dokonali: Prezes ZOG - dh Sławomir Szczepański, V-ce Prezes ZOG - dh Henryk Kapuściński, Komendant Gminny - dh Wojciech Kowalczyk. 

Przewodniczący Rady Gminy - pan Mirosław Grzelak oraz przedstawiciel Wójta Gminy - pan Wiesław Urbaniak wręczyli wyróżnienia i podziękowania za działalność społeczną na rzecz Gminy Kazimierz Biskupi dla druhów:

                              1. Budny Józef (OSP Bielawy)
                              2. Kropidłowski Teodor (OSP Bielawy)
                              3. Lewandowski Ryszard (OSP Jóźwin)
                              4. Skowroński Zdzisław (OSP Bochlewo)


Komendant Gminny - dh Wojciech Kowalczyk wręczył dyplomy ukończenia kursów sędziowskich OSP i CTiF dla druhów: 

                              1. Piasecka Anna (OSP Dobrosołowo)
                              2. Kowalczyk Patryk (OSP Kazimierz Biskupi)
                              3. Piasecki Sławomir (OSP Dobrosołowo)
                              4. Sławski Arkadiusz (OSP Bielawy)
                              5. Szczepański Sławomir (OSP Kazimierz Biskupi)
                              6. Szczepański Zbigniew (OSP Kazimierz Biskupi)
                              7. Tomaszewski Krzysztof (OSP Kazimierz Biskupi)


Po wręczeniu wszystkich wyróznień, odbyła się dalsza część spotkania. Przedstawiono sprawozdanie z działalności, finansowe oraz Komisji Rewizyjnej. Udzielono jednogłośnie absolutorium dla Zarządu.

Najważniejszym punktem spotkania były wybory składu Zarządu Oddziału Gminnego na lata 2016-2020 oraz wybór Komisji Rewizyjnej.

Obecnie Skład Zarządu prezentuje się następująco:

          Prezes - dh Sławomir Szczepański (OSP Kazimierz Biskupi)
          V-ce Prezes - dh Henryk Kapuściński (OSP Dobrosołowo)
          Komendant Gminny - dh Wojciech Kowalczyk (OSP Kazimierz Biskupi)
          Sekretarz - dh Jarosław Czerniak (OSP Kazimierz Biskupi)
          Skarbnik - dh Marek Dylewski (OSP Dobrosołowo)
          Członek Prezydium - dh Sławomir Piasecki (OSP Dobrosołowo)


          Członek - dh Grzegorz Grobelski (OSP Kazimierz Biskupi)
          Członek - dh Patryk Kowalczyk (OSP Kazimierz Biskupi)
          Członek - dh Krzysztof Tomaszewski (OSP Kazimierz Biskupi)
          Członek - dh Mirosław Włodarczyk (OSP Kazimierz Biskupi)
          Członek - dh Paweł Moliński (OSP Bielawy)
          Członek - dh Arkadiusz Sławski (OSP Bielawy)
          Członek - dh Witold Kłosowiak (OSP Bochlewo)
          Członek - Roman Jastrzębski (OSP Jóźwin)
          Członek - Patryk Lewandowski (OSP Jóźwin)
          Członek - Jerzy Forycki (OSP Tokarki)
          Członek - Izydor Mioducki (OSP Tokarki)


Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - dh Stanisław Borkowski (OSP Jóźwin)
V-ce Przewodniczący - dh Bartosz Michalski (OSP Bochlewo)
Sekretarz - dh Łukasz Jaworski (OSP Bielawy)
Członek Komisji - dh Sławomir Staszak (OSP Tokarki)
Członek Komisji - dh Waldemar Ziemniarski (OSP Dobrosołowo)

Delegatem na Zjazd Powiatowy został dh Wojciech Kowalczyk. 

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy serdecznie dziękowali za pracę na rzecz OSP oraz gratulowali nowo wybranemu Zarządowi. Po zebraniu odbył się poczęstunek. 

Zdjęcia: OSP Bielawy
(Aby przejść do albumu, kliknij w zdjęcie poniżej):

 
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free