Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2016!
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Kazimierz Biskupi!

W dniu 30 stycznia 2016r., w remizie OSP w Kazimierzu Biskupim odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, podsumowujące pięcioletnią kadencję Zarządu OSP. Zebranie rozpoczął dh Prezes Sławomir Szczepański. Wprowadzony został sztandar jednostki, a orkiestra odegrała hymn strażacki. Minutą ciszy uczczono zmarłych w minionym roku druhów: Bandowski Kazimierz, Szubert Tadeusz, Wojciechowski Zygmunt.

Na wstępie głos zabrał Sołtys Kazimierza Biskupiego - dh Radosław Kelm, który wraz z dh Teresą Czerniak oraz dh Katarzyną Kelm przekazali od Rady Sołeckiej, na rzecz naszej jednostki fantom ćwiczebny do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej, oraz defibrylator ćwiczebny. Wyposażenie to pozwoli na utrwalenie poziomu wiedzy naszych ratowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy, oraz będzie służył wszystkim mieszkańcom gminy, w celu nauki niesienia pomocy poszkodowanym.

Wybrano Przewodniczącego dzisiejszego zebrania, którym został dh Naczelnik Mirosław Włodarczyk, na protokolanta powołano dh Jarosława Czerniaka. Powołano Komisję Mandatową, Komisję Uchwał i Wniosków, oraz Komisję Skrutacyjną. Przedstawiono sprawozdania z działalności, finansowe oraz Komisji Rewizyjnej, która wnioskowała o udzielenie absolutorium dla Zarządu. Punktem kulminacyjnym zebrania, były oczywiście wybory nowych władz naszej jednostki. Tegoroczne wybory zostały, decyzją Walnego Zebrania, utajnione. I tak, na kolejną kadencję, skład Zarządu przedstawia się następująco:
Prezes - Sławomir Szczepański
Wiceprezes/Naczelnik - Mirosław Włodarczyk
Wiceprezes/Skarbnik - Grzegorz Grobelski
Zastępca Naczelnika - Zbigniew Szczepański
Zastępca Naczelnika - Krzysztof Tomaszewski
Sekretarz - Jarosław Czerniak
Gospodarz - Jan Kamyszek
Kronikarz - Arleta Szczepańska
Członek Zarządu - Radosław Kelm
Członek Zarządu - Patryk Kowalczyk
Członek Zarządu - Jarosław Kwiatkowski
Członek Zarządu - Henryk Witkowski
Członek Zarządu - Stanisław Żak

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - Roman Kulig
Sekretarz - Anna Kudła
Członek Komisji - Tomasz Jesiołowski
Członek Komisji - Patryk Lewandowski
Członek Komisji - Monika Szymaszek

Przedstawicielami naszej OSP do Zarządu Oddziału Gminnego oraz Delegatami na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kazimierzu Biskupim zostali wybrani:
1. Jarosław Czerniak
2. Grzegorz Grobelski
3. Patryk Kowalczyk
4. Wojciech Kowalczyk
5. Sławomir Szczepański
6. Krzysztof Tomaszewski
7. Mirosław Włodarczyk

Wybranym druhnom i druhom życzymy owocnej pracy przez kolejne 5 lat nowej kadencji.

Tekst: Sekretarz OSP - dh Jarosław Czerniak
Zdjęcia: Urząd Gminy Kazimierz Biskupi
 
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free