Wyjazdy 2013

W roku 2013 podjęliśmy następujące interwencje:


54/2013
Typ: wypadek drogowy, zderzenie dwóch pojazdów osobowych
Miejsce: droga wojewódzka nr 264, odcinek Kazimierz Biskupi-Bieniszew
Data: 29.12.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 22.10.

Do akcji zadysponowano:
379[P]51 - GBA 2,5/16 Star 12.157 /Stolarczyk
361[P]25 - GCBA 5/32 Man TGM 18.340  [JRG-1 Konin]
362[P]43 - SCRt Renault Kerax 430 dCi  [JRG-2 Konin]

Dowódcą zastępu był dh Mirosław Włodarczyk.

Nasze działania polegały na:
*zabezpieczeniu m-ca zdarzenia,
*udzieleniu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy osobom poszkodowanym,
*neutralizacji wycieków oraz uprzątnięciu jezdni,
*kierowaniu ruchem drogowym.

(fot. KM PSP Konin)







____________________________________________________________



53/2013
Typ: wypadek drogowy, dachowanie pojazdu osobowego
Miejsce: Kamienica, gmina Kazimierz Biskupi
Data: 25.12.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 14.05.

Do akcji zadysponowano:
379[P]51 - GBA 2,5/16 Star 12.157 /Stolarczyk
361[P]25 - GCBA 5/32 Man TGM 18.340 [JRG-1 Konin]
362[P]43 - SCRt Renault Kerax 430 dCi [JRG-2 Konin]

Dowódcą zastępu był dh Mirosław Włodarczyk.

Nasze działania polegały na:
*zabezpieczeniu m-ca zdarzenia,
*udzieleniu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
*odłączeniu akumulatora w pojeździe, zakręceniu gazu [instalacja LPG]
*kierowaniu ruchem.















____________________________________________________________


52/2013
Typ: kolizja drogowa, ciągnik siodłowy+bariery ochronne
Miejsce: Kozarzew, gm. Kazimierz Biskupi
Data: 21.12.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 07.20.

Do akcji zadysponowano:
379[P]51 - GBA 2,5/16 Star 12.157  /Stolarczyk
361[P]25 - GCBA 5/32 Man TGM 18.340 [JRG-1 Konin]
361[P]90 - SLRr Toyota Hilux 4x4  [JRG-1 Konin]
362[P]43 - SCRt Renault Kerax /Wawrzaszek [JRG-2 Konin]

Dowódcą zastępu był dh Patryk Lewandowski.

Nasze działania polegały na:
*zabezpieczeniu m-ca zdarzenia,
*neutralizacji wycieku substancji ropopochodnych,
*odłączeniu akumulatora w pojeździe,
*kierowaniu ruchem.

(fot. KM PSP Konin)







____________________________________________________________


51/2013
Typ: wyciąganie pojazdu z rowu
Miejsce: droga powiatowa 3230, odcinek Kazimierz Biskupi-Golina
Data: 06.12.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 16.20.

Do akcji zadysponowano:
379[P]52 - GBA 2,5/16 Star 244 /JZS

Dowódcą zastępu był dh Mirosław Włodarczyk.

Nasze działania polegały na:
*wyciągnięciu pojazdu z rowu.


____________________________________________________________



50/2013
Typ: powalone drzewo na jezdnię
Miejsce: droga wojewódzka nr 264 - Bieniszew, gm. Kazimierz Biskupi
Data: 06.12.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 13.20.

Do akcji zadysponowano:
379[P]51 - GBA 2,5/16 Star 12.157 /Stolarczyk

Dowódcą zastępu był dh Patryk Kowalczyk.

Nasze działania polegały na:
*zabezpieczeniu m-ca zdarzenia,
*usunięciu drzewa z jezdni.


____________________________________________________________



49/2013
Typ: zerwane opierzenie dachu
Miejsce: Kozarzew, gmina Kazimierz Biskupi
Data: 06.12.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 12.15.

Do akcji zadysponowano:
379[P]51 - GBA 2,5/16 Star 12.157 /Stolarczyk

Dowódcą zastępu był dh Patryk Kowalczyk.

Nasze działania polegały na:
*zabezpieczeniu zerwanego opierzenia dachu.


____________________________________________________________



48/2013
Typ: powalone drzewo na jezdnię
Miejsce: droga wojewódzka nr 264 - Bieniszew, gmina Kazimierz Biskupi
Data: 06.12.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 08.40.

Do akcji zadysponowano:
379[P]51 - GBA 2,5/16 Star 12.157  z obsadą 6 ratowników

Dowódcą zastępu był dh Wojciech Kowalczyk.

Nasze działania polegały na:
*zabezpieczeniu m-ca zdarzenia,
*usunięciu drzewa z jezdni,
*uprzątnięciu jezdni z pozostałości.









____________________________________________________________



47/2013
Typ: pożar kotłowni w budynku wielorodzinnym
Miejsce: Kazimierz Biskupi, ulica Golińska
Data: 21.11.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 18.00.

Do akcji zadysponowano:
379[P]51 - GBA 2,5/16 Star 12.157  z obsadą 5 ratowników
379[P]52 - GBA 2,5/16 Star 244  z obsadą 5 ratowników
361[P]25 - GCBA 5/32 Man TGM 18.340  [JRG-1 Konin]

Dowódcami zastępów byli dh Mirosław Włodarczyk oraz dh Jarosław Czerniak.

Nasze działania polegały na:
*zabezpieczeniu m-ca zdarzenia,
*ewakuowaniu osób przebywających w bloku,
*wprowadzeniu jednej roty w aparatach ODO,
*ugaszeniu pożaru,
*wywietrzeniu pomieszczeń przy użyciu turbowentylatora,
*sprawdzeniu pozostałych pomieszczeń piwnicznych.





____________________________________________________________



46/2013
Typ: kolizja drogowa, zderzenie samochodu osobowego z dostawczym
Miejsce: Kazimierz Biskupi, skrzyżowanie ulic Górniczej i Targowiskowej
Data: 18.11.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 11.10.

Do akcji zadysponowano:
379[P]51 - GBA 2,5/16 Star 12.157  z obsadą 6 ratowników

Dowódcą zastępu był dh Patryk Kowalczyk.

Nasze działania polegały na:
*zahezpieczeniu m-ca zdarzenia,
*odłączeniu akumulatorów w pojazdach,
*zakręceniu dopływu gazu w pojeździe osobowym [instalacja LPG],
*neutralizacji plamy oleju,
*kierowaniu ruchem w miejscu akcji,
*uprzątnięciu jezdni z nieczystości.









____________________________________________________________



45/2013
Typ: wypadek drogowy, zderzenie dwóch pojazdów osobowych
Miejsce: droga wojewódzka nr 264 - Bieniszew, gmna Kazimierz Biskupi
Data: 07.11.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 19.50.

Do akcji zadysponowano:
379[P]51 - GBA 2,5/16 Star 12.157  z obsadą 6 ratowników

Dowódcą zastępu był dh Mirosław Włodarczyk.

Nasze działania polegały na:
*zabezpieczeniu m-ca zdarzenia,
*udzieleniu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
*neutralizacji wycieków,
*uprzątnięciu jezdni z nieczystości,
*kierowaniu ruchem w miejscu zdarzenia.


____________________________________________________________



44/2013
Typ: wydobycie Zespołu Ratownictwa Medycznego z grząskiego terenu
Miejsce: Olesin, gmina Kazimierz Biskupi
Data: 06.11.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 03.10.

Do akcji zadysponowano:
379[P]52 - GBA 2,5/16 Star 244  z obsadą 5 ratowników

Dowódcą zastępu był dh Mirosław Włodarczyk.

Nasze działania polegały na:
*wyciągnięciu pojazdu, który ugrzązł podczas zawracania. 







____________________________________________________________



43/2013
Typ: plama oleju na jezdni
Miejsce: droga wojewódzka nr 264, odcinek Kazimierz Biskupi-Konin
Data: 18.10.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 11.15.

Do akcji zadysponowano:
379[P]51 - GBA 2,5/16 Star 12.157  z obsadą 4 ratowników
361[P]21 - GBA 2,5/16 Renault Midlum  [JRG-1 Konin]

Dowódcą zastępu był dh Mirosław Włodarczyk.

Nasze działania polegały na:
*neutralizacji plamy oleju za pomocą sorbentu,
*kierowaniu ruchem w miejscu akcji.











____________________________________________________________



4
2/2013
Typ: pożar stogu słomy
Miejsce: Sokółki, gmina Kazimierz Biskupi
Data: 04.10.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 16.05.

Do akcji zadysponowano:
379[P]51 - GBA 2,5/16 Star 12.157  z obsadą 6 ratowników
379[P]52 - GBA 2,5/16 Star 244  z obsadą 6 ratowników
367[P]61 - GBAM 2,5/16+8 Star 244  [OSP Jóźwin]
361[P]25 - GCBA 5/32 Man TGM 18.340  [JRG-1 Konin]
362[P]25 - GCBA 9,5/65 Man TGS 26.440  [JRG-2 Konin]

Dowódcami zastępów byli dh Jarosław Czerniak oraz dh Mirosław Włodarczyk.

Nasze działania polegały na:
*podaniu prądów wodnych w natarciu na płonącą słomę,
*podaniu prądów wodnych w obronie słomy, która nie zajęła się ogniem,
*przelaniu i dogaszeniu pogorzeliska,
*zlokalizowaniu hydrantu i wykonaniu do niego dostępu za pomocą pilarki.



















_____________________________________________________________



41/2013
Typ: pożar opuszczonego kiosku
Miejsce: Posada, gmina Kazimierz Biskupi
Data: 03.10.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 15.20.

Do akcji zadysponowano:
379[P]51 - GBA 2,5/16 Star 12.157  z obsadą 5 ratowników
361[P]25 - GCBA 5/32 Man TGM 18.340  [JRG-1 Konin]

Dowódcą zastępu był dh Henryk Włodarczyk.

Nasze działania polegały na:
*podaniu prądów wodnych w natarciu,
*zabezpieczeniu m-ca zdarzenia,
*dogaszeniu budynku.









____________________________________________________________



--/2013
Typ: Warsztaty Ratownicze "WOO - KOŁO 2013"
Miejsce: Nadleśnictwo Koło, Leśnictwa Bugaj oraz Lipie Góry
Data: 13.09.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 08.00.

Do akcji zadysponowano:
379[P]51 - GBA 2,5/16 Star 12.157  z obsadą 5 ratowników

Dowódcą zastępu był dh Mirosław Włodarczyk.

Artykuł dotyczący Warsztatów: LINK


____________________________________________________________



40/2013
Typ: gniazdo szerszeni w budynku mieszkalnym
Miejsce: Bielawy, gmina Kazimierz Biskupi
Data: 09.09.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 19.10.

Do akcji zadysponowano:
379[P]51 - GBA 2,5/16 Star 12.157  z obsadą 6 ratowników

Dowódcą zastępu był dh Mirosław Włodarczyk.

Nasze działania polegały na:
*usunięciu gniazda szerszeni.









____________________________________________________________



39/2013
Typ: plama po oborniku na jezdni
Miejsce: Kazimierz Biskupi, ul. Plac Wolności
Data: 29.08.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 19.10.

Do akcji zadysponowano:
379[P]51 - GBA 2,5/16 Star 12.157  z obsadą 6 ratowników

Dowódcą zastępu był dh Patryk Lewandowski.

Nasze działania polegały na:
*zabezpieczeniu m-ca zdarzenia, 
*zmyciu plamy z jezdni. 


____________________________________________________________



38/2013
Typ: pożar suchych traw
Miejsce: Aeroklub Koniński w Kazimierzu Biskupim
Data: 26.08.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 18.25.

Do akcji zadysponowano:
379[P]52 - GBA 2,5/16 Star 244  z obsadą 6 ratowników

Dowódcą sekcji był dh Mirosław Włodarczyk.

Nasze działania polegały na:
*ugaszeniu pożaru.


____________________________________________________________



37/2013
Typ: gniazdo szerszeni na posesji
Miejsce: Kazimierz Biskupi, Aleje 1-go Maja
Data: 13.08.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 12.00.

Do akcji zadysponowano;
379[P]51 - GBA 2,5/16 Star 12.157  z obsadą 4 ratowników
361[P]25 - GCBA 5/32 Man TGM 18.340  [JRG-1 Konin]

Dowódcą zastępu był dh Henryk Włodarczyk. 

Nasze działania polegały na:
*zabezpieczeniu m-ca zdarzenia,
*rozebraniu sterty drzewa, 
*usunięciu gniazda.









____________________________________________________________



36/2013
Typ: pożar samochodu osobowego
Miejsce: Kazimierz Biskupi, stacja paliw Orlen
Data: 05.08.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 14.20.

Do akcji zadysponowano:
379[P]51 - GBA 2,5/16 Star 12.157  z obsadą 6 ratowników
361[P]25 - GCBA 5/32 Man TGM 18.340  [JRG-1 Konin]

Dowódcą zastępu był dh Mirosław Włodarczyk. 

Nasze działania polegały na:
*zabezpieczeniu m-ca zdarzenia, 
*ugaszeniu pożaru samochodu, 
*odłączeniu akumulatora w pojeździe.


____________________________________________________________



35/2013
Typ: pożar poszycia leśnego
Miejsce: Brzeźniak, gmina Golina
Data: 03.08.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 20.20.

Do akcji zadysponowano:
379[P]51 - GBA 2,5/16 Star12.157  z obsadą 6 ratowników
362[P]25 - GCBA 9,5/65 Man TGS 26.440  [JRG-2 Konin]
379[P]31 - GBA 2,5/16 Magirus Deutz 170D [OSP Golina]

Dowódcą zastępu był dh Zbigniew Szczepański.

Nasze działania polegały na:
*ugaszeniu pożaru.


____________________________________________________________



34/2013
Typ: kolizja drogowa, zderzenie samochodu osobowego z motorem
Miejsce: Kazimierz Biskupi, Aleje 1 Maja
Data: 25.07.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 19.30.

Do akcji zadysponowano:
379[P]51 - GBA 2,5/16 Star12.157  z obsadą 6 ratowników

Dowódcą zastępu był dh Patryk Lewandowski.

Nasze działania polegały na:
*zabezpieczeniu m-ca zdarzenia,
*kierowaniu ruchem drogowym,
*odłączenia akumulatorów w obu pojazdach,
*zakręceniu dopływu gazu (instalacja LPG) w samochodzie osobowym,
*zneutralizowaniu plamy oleju na jezdni,
*uprzątnięciu z jezdni elementów pojazdów oraz szkła,
*pomocy w załadowaniu samochodu osobowego na lawetę.













____________________________________________________________



33/2013
Typ: usuwanie gniazda os
Miejsce: Kazimierz Biskupi, ul. Żeromskiego
Data: 24.07.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 20.40.

Do akcji zadysponowano:
379[P]51 - GBA 2,5/16 Star 12.157  z obsadą 6 ratowników

Dowódcą zastępu był dh Jarosław Czerniak.

Nasze działania polegały na:
*usunięciu gniazda os.



____________________________________________________________



32/2013
Typ: wypompowanie wody z zalanej piwnicy
Miejsce: Kazimierz Biskupi, ul. Cisowa
Data: 19.07.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 13.00.

Do akcji zadysponowano:
379[P]52 - GBA 2,5/16 Star 244  z obsadą 6 ratowników

Dowódcą zastępu był dh Wojciech Kowalczyk.

Nasze działania polegały na:
*wypompowaniu wody z zalanej piwnicy.







____________________________________________________________



31/2013
Typ: wypompowanie wody z zalanej piwnicy
Miejsce: Kamienica, gmina Kazimierz Biskupi
Data: 16.07.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 12.45.

Do akcji zadysponowano:
379[P]52 - GBA 2,5/16 Star 244  z obsadą 4 ratowników
379[P]53 - GLM-8 Renault Traffic  z obsadą 2 ratowników
361[P]25 - GCBA 5/32 Man TGM 18.340  [JRG-1 Konin]

Dowódcami zastępów byli dh Mirosław Włodarczyk oraz dh Wojciech Kowalczyk.

Nasze działania polegały na:
*wypompowaniu wody z zalanej piwnicy.







____________________________________________________________



30/2013
Typ: gniazdo os w budynku jednorodzinnym
Miejsce: Kazimierz Biskupi, ul. Polna
Data: 05.07.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 20.00.

Do akcji zadysponowano:
379[P]51 - GBA 2,5/16 Star 12.157  z obsadą 6 ratowników

Dowódcą zastępu był dh Patryk Lewandowski.

Nasze działania polegały na:
*usunięciu gniazda os z wejścia do budynku.







____________________________________________________________



29/2013
Typ: gniazdo os w budynku użyteczności publicznej
Miejsce: Kazimierz Biskupi, port Aeroklubu Konińskiego
Data: 05.07.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 19.30.

Do akcji zadysponowano:
379[P]51 - GBA 2,5/16 Star 12.157  z obsadą 6 ratowników

Dowódcą zastępu był dh Patryk Lewandowski.

Nasze działania polegały na:
*usunięciu gniazda os.







____________________________________________________________



25,26,27,28/2013
Typ: usuwanie skutków nawałnicy
Miejsce: miejscowośc Kazimierz Biskupi
Data: 04.07.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 19.05.

W akcji udział wzięły:
379[P]51 - GBA 2,5/16 Star 12.157  z obsadą 6 ratowników
379[P]52 - GBA 2,5/16 Star 244  z obsadą 6 ratowników
379[P]53 - GLM-8 Renault Traffic  z obsadą 3 ratowników
361[P]25 - GCBA 5/32 Man TGM 18.340  [JRG-1 Konin]
379[P]56 - GBA 2,5/20 Star 244  [OSP Dobrosołowo]
379[P]57 - GLM-8 Mercedes Vito  [OSP Dobrosołowo]

Działaniami ratowniczymi dowodził asp. sztab. Damian Brodziński z JRG-1 Konin.

Nasze działania polegały na:
*wypompowaniu wody z zalanych ulic, posesji, pomieszczeń piwnicznych oraz garaży.

Działania prowadzono na ulicach: Klonowej, Prusa, Dębowej, Leszczynowej oraz Sosnowej. Użyto pomp pływających, pomp szlamowych, inżektorów. Podczas działań nikt nie ucierpiał.


(więcej zdjęć - po kliknięciu na powyższą fotografię)

____________________________________________________________



24/2013
Typ: gniazdo os w Wyższym Seminarium Duchownym
Miejsce: Kazimierz Biskupi, ul. Klasztorna 2
Data: 03.07.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 18.30.

Do akcji zadysponowano:
379[P]51 - GBA 2,5/16 Star 12.157  z obsadą 6 ratowników

Dowódcą zastępu był dh Mirosław Włodarczyk.

Nasze działania polegały na:
*usunięciu gniazda os








____________________________________________________________



23/2013
Typ: gniazdo os w budynku wielorodzinnym
Miejsce: Kazimierz Biskupi, ul. Biurowiec
Data: 01.07.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 18.30.

Do akcji zadysponowano:
379[P]51 - GBA 2,5/16 Star 12.157  z obsadą 6 ratowników
362[P]51 - SD 39 Mercedes Atego 1629  [JRG-2 Konin]
361[P]25 - GCBA 5/32 Man TGM 18.340  [JRG-1 Konin]

Dowódcą zastępu był dh Mirosław Włodarczyk.

Nasze działania polegały na:
*usunięciu gniazda os.



____________________________________________________________



22/2013
Typ: wybuch pieca w budynku jednorodzinnym
Miejsce: Kazimierz Biskupi, ul. Słoneczna
Data: 28.06.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 21.15.

Do akcji zadysponowano:
379[P]51 - GBA 2,5/16 Star 12.157  z obsadą 6 ratowników
379[P]52 - GBA 2,5/16 Star 244  z obsadą 6 ratowników
361[P]25 - GCBA 5/32 Man TGM 18.340  [JRG-1 Konin]

Dowódcami zastępów byli dh Patryk Lewandowski oraz dh Krzysztof Tomaszewski.

Nasze działania polegały na:
*zabezpieczeniu m-ca zdarzenia,
*odłączeniu mediów w budynku
*podaniu prądu wody do pomieszczenia, w którym stał piec,
*udzieleniu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy osobie poszkodowanej,
*wywietrzeniu pomieszczeń przy użyciu turbowentylatora.

W wyniku zdarzenia poszkodowana została jedna osoba, która odniosła niegroźne obrażenia. Po przebadaniu została zwolniona do domu.

(fot. archiwum OSP oraz KM PSP Konin)









____________________________________________________________



21/2013
Typ: wypompowanie wody z zalanej piwnicy
Miejsce: Kazimierz Biskupi, ul. Kościelna
Data: 25.06.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 08.20.

Do akcji zadysponowano:
379[P]52 - GBA 2,5/16 Star 244  z obsadą 6 ratowników

Dowódcą zastępu był dh Jarosław Czerniak.

Nasze działania polegały na:
*wypompowaniu wody z pomieszczeń piwnicznych w budynku jednorodzinnym.

Do wypompowania wody użyto inżektora oraz pompy pływającej Vydry.





____________________________________________________________



20/2013
Typ: Manewry Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
Miejsce: Licheń Stary, gmina Ślesin
Data: 20.06.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 09.00.

Do akcji zadysponowano:
379[P]51 - GBA 2,5/16 Star 12.157  z obsadą 6 ratowników
361[P]25 - GCBA 5/32 Man TGM 18.340  [JRG-1 Konin]
362[P]21 - GBA 2,5/16 Star 14.225 + 362-P3 - przyczepa z agregatem pompowym  [JRG-2 Konin]
369[P]66 - GBA 2,5/25 Man TGM 13.240  [OSP Licheń Stary]
369[P]63 - GBA 2,5/16 Star 12.185  [OSP Ślesin]
372[P]25 - GCBA 4/24 Jelcz 442  [OSP Chorzeń]
369[P]32 - GBA 2,5/16 Star 12.185  [OSP Kramsk]
369[P]22 - GBA 2,5/20 Star 244  [OSP Kleczew]
361[P]53 - SCH-42 Mercedes Benz 2524  [JRG-1 Konin]
361[P]90 - SLRr Toyota Hilux + przyczepa ratownictwa medycznego  [JRG-1 Konin]

Dowódcą zastępu był dh Patryk Lewandowski.

Nasze działania polegały na:

W pierwszej fazie manewrów, założono, iż doszło do wypadku komunikacyjnego z udziałem dwóch samochodów osobowych. W wyniku zderzenia, cztery osoby zostały poszkodowane, w tym jedna która uwięziona została w pojeździe. Ponadto jeden z dwóch pojazdów zapalił się, a pożar przeniósł się na pobliski las. Nasze działania polegały na przyłączeniu się do magistrali wodnej, która rozciągnęła się na długości około 1km, przepompowaniu wody do wozu OSP Kleczew, kierowaniu ruchem w miejscu naszych działań. 

W drugim etapie, Kierujący Działaniem Ratowniczym otrzymał zgłoszenie o zadymieniu w budynku bazyliki licheńskiej. Pierwsze zastępy, po rozpoznaniu stwierdziły, że na wysokości około 33metra są uwięzione osoby poszkodowane, oraz doszło do zadymienia na parterze w sklepie z dewocjonaliami. Po zwinięciu sprzętu w trybie alarmowym, udaliśmy się na teren bazyliki, gdzie KDR wydał polecenie wprowadzenia roty w aparatach Ochrony Dróg Oddechowych, z zestawem PSP-R1 do zadymionego pomieszczenia. W środku, dwóch naszych ratowników udzieliło Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dwóm osobom poszkodowanym, które następnie, przy pomocy strażaków z OSP Kramsk i OSP Ślesin, zostały ewakuowane przy uzyciu desek ortopedycznych, do punktu medycznego. 

Po zakończeniu manewrów, odbyło się podsumowanie w sali OSP Licheń Stary, gdzie omówiono błędy, których, na szczęście nie było zbyt wiele, i pozwoliło to na zrealizowanie celu cwiczeń, niemalże 100 procentowo, a następnie poczęstunek, przygotowany przez gospodarzy.

(fot. OSP Chorzeń, OSP Ślesin, KM PSP Konin)








____________________________________________________________



19/2013
Typ: miejscowe zagrożenie w budynku mieszkalnym
Miejsce: Kazimierz Biskupi, ul. Węglewska
Data: 18.06.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 22.30.

Do akcji zadysponowano:
379[P]51 - GBA 2,5/16 Star 12.157  z obsadą 6 ratowników

Dowódcą zastępu był dh Mirosław Włodarczyk.

Nasze działania polegały na:
*zabezpieczeniu m-ca zdarzenia,   
*usunięciu miejscowego zagrożenia. 


____________________________________________________________



18/2013
Typ: usuwanie gniazda os w budynku jednorodzinnym
Miejsce: Wieruszew, gmina Kazimierz Biskupi
Data: 12.06.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 18.30.

Do akcji zadysponowano:
379[P]52 - GBA 2,5/16 Star 244  z obsadą 6 ratowników

Dowódcą zastępu był dh Mirosław Włodarczyk.

Nasze działania polegały na:
*usunięciu gniazda os z budynku.



____________________________________________________________



17/2013
Typ: zabezpieczenie rekonstrukcji Bitwy pod Ignacewem
Miejsce: Ignacewo, gmina Ślesin
Data: 09.06.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 13.00.

Do akcji zadysponowano:
379[P]52 - GBA 2,5/16 Star 244  z obsadą 6 ratowników
Oprócz nas, w zabezpieczeniu udział wzięło jeszcze ponad 20 zastępów.

Dowódcą zastępu był dh Wojciech Kowalczyk. 

Nasze działania polegały na:
*zabezpieczeniu rajdu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w tym rekonstrukcji Bitwy pod Ignacewem.

(fot. OSP Chorzeń)







____________________________________________________________



16/2013
Typ: niebezpieczny rój pszczół na posesji
Miejsce: Kazimierz Biskupi, ulica Harcerska 
Data: 09.06.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 12.00.

Do akcji zadysponowano:
379[P]51 - GBA 2,5/16 Star 12.157  z obsadą 6 ratowników

Dowódcą zastępu był dh Mirosław Włodarczyk.

Nasze działania polegały na:
*zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, 
*umożliwieniu przeprowadzenia działań pszczelarzowi.

(fot. p. Michalina Napieralska Majchrzak)



____________________________________________________________



15/2013
Typ: plama oleju na jezdni
Miejsce: Kazimierz Biskupi, ul. Plac Wolności - naprzeciw OSP
Data: 01.06.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 22.30.

Do akcji zadysponowano:
379[P]51 - GBA 2,5/16 Star 12.157  z obsadą 6 ratowników

Dowódcą zastępu był dh Mirosław Włodarczyk.

Nasze działania polegały na:
*zabezpieczeniu m-ca zdarzenia, 
*neutralizacji plamy olejowej na jezdni.

Wyciek nastąpił w wyniku oberwania zbiornika w autobusie.





____________________________________________________________



14/2013
Typ: pożar sadzy w kominie
Miejsce: Władzimirów, gmina Kazimierz Biskupi
Data: 25.05.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 14.15.

Do akcji zadysponowano:
379[P]51 - GBA 2,5/16 Star 12.157  z obsadą 4 ratowników
361[P]25 - GCBA 5/32 Man TGM 18.340  [JRG-1 Konin]
361[P]53 - SHD 42 Mercedes Benz 2524  [JRG-1 Konin]

Działaniami ratowniczymi dowodził dh Patryk Kowalczyk.

Nasze działania polegały na:
*zabezpieczeniu m-ca zdarzenia. 


____________________________________________________________


13/2013
Typ: uwięziony kot na słupie energetycznym
Miejsce: Kozarzew 27, gmina Kazimierz Biskupi
Data: 23.05.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 09.45.

Do akcji zadysponowano:
379[P]52 - GBA 2,5/16 Star 244  z obsadą 6 ratowników

Dowódcą zastępu był dh Henryk Włodarczyk.

Nasze działania polegały na:
*zabezpieczeniu m-ca zdarzenia,
*ściągnięciu kota przy użyciu drabiny. 










_____________________________________________________________



12/2013
Typ: plama oleju na jezdni
Miejsce: Kazimierz Biskupi, ulica Golińska - droga do Nieświastowa
Data: 06.05.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 10.20.

Do akcji zadysponowano:
379[P]51 - GBA 2,5/16 Star 12.157  z obsadą 6 ratowników

Dowódcą zastępu był dh Maciej Szymczak.

Nasze działania polegały na:
*zabezpieczeniu m-ca zdarzenia, 
*neutralizacji plamy oleju z jezdni, 
*kierowaniu ruchem w miejscu zdarzenia.









_____________________________________________________________



11/2013
Typ: Zabezpieczenie Dni Kazimierza Biskupiego
Miejsce: Lotnisko Kazimierz Biskupi
Data: 05.05.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 09.30.

Do zabezpieczenia zadysponowano:
379[P]51 - GBA 2,5/16 Star 12.157 
379[P]53 - SOp Renault Traffic

Dowódcą jednostki w zabezpieczeniu był dh Patryk Kowalczyk.

(fot. archiwum OSP oraz GOK Kazimierz Biskupi)









_____________________________________________________________



10/2013
Typ: Zabezpieczenie Dni Kazimierza Biskupiego
Miejsce: Lotnisko Kazimierz Biskupi
Data: 04.05.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 15.30.

Do zabezpieczenia zadysponowano:
379[P]51 - GBA 2,5/16 Star 12.157
379[P]53 - SOp Renault Traffic

Dowódcą jednostki w zabezpieczeniu był dh Patryk Kowalczyk.

(fot. GOK Kazimierz Biskupi)



_____________________________________________________________



9/2013
Typ: powalone drzewo na jezdnię
Miejsce: droga wojewódzka nr 264, odcinek Kazimierz Biskupi-Władzimirów
Data: 29.04.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 18.20.

Do akcji zadysponowano:
379[P]51 - GBA 2,5/16 Star 12.157  z obsadą 6 ratowników

Dowódcą zastępu był dh Patryk Lewandowski.

Nasze działania polegały na:
*zabezpieczeniu m-ca zdarzenia, 
*usunięciu pękniętego drzewa stwarzającego zagrożenie dla ruchu drogowego przy użyciu pilarki do drewna, 
*kierowaniu ruchem w miejscu zdarzenia.







_____________________________________________________________



8/2013
Typ: pożar suchych traw
Miejsce: Kazimierz Biskupi, ul. Golińska, zwałowiska pokopalniane
Data: 26.04.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 20.40.

Do akcji zadysponowano:
379[P]51 - GBA 2,5/16 Star 12.157  z obsadą 6 ratowników

Dowódcą zastępu był dh Mirosław Włodarczyk.

Nasze działania polegały na:
*ugaszeniu pożaru przy użyciu tłumic.


_____________________________________________________________



7/2013
Typ: pożar suchych traw
Miejsce: Konin-Pątnów, ulica Kazimierska
Data: 26.04.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 14.20.

Do akcji zadysponowano:
379[P]51 - GBA 2,5/16 Star 12.157  z obsadą 5 ratowników
361[P]25 - GCBA 5/32 Man TGM 18.340  [JRG-1 Konin]

Dowódcą zastępu był dh Mirosław Włodarczyk.

Nasze działania polegały na:
*ugaszeniu pożaru przy użyciu tłumic.











_____________________________________________________________



6/2013
Typ: wyczuwalny zapach gazu w budynku mieszkalnym
Miejsce: Bochlewo Pierwsze, gmina Kazimierz Biskupi
Data: 21.04.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 23.25.

Do akcji zadysponowano:
379[P]51 - GBA 2,5/16 Star 12.157  z obsadą 6 ratowników
361[P]25 - GCBA 5/32 Man TGM 18.340  [JRG-1 Konin]


Dowódcą zastępu był dh Jarosław Czerniak.

Nasze działania polegały na:
*zabezpieczeniu m-ca zdarzenia.

Po dokonaniu pomiaru stężenia gazu w budynku, nie stwierdzono zagrozenia zycia. Działania ratowników skupiły się głównie na przewietrzeniu pomieszczeń oraz na udzieleniu odpowiednich wskazówek dla właścicieli domostwa. 







_____________________________________________________________




5/2013

Typ: wypadek drogowy, samochód osobowy uderzył w drzewo
Miejsce: droga wojewódzka nr 264, odcinek Kazimierz Biskupi - Bieniszew
Data: 12.04.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 11.14.

Do akcji zadysponowano:
379[P]51 - GBA 2,5/16 Star 12.157  z obsadą 4 ratowników
361[P]21 - GBA 2,5/16 Renault Midlum  [JRG-1 Konin]
362[P]43 - SCRt Renault Kerax 430 dCi  [JRG-2 Konin]

Dowódcą zastępu był dh Patryk Kowalczyk.

Nasze działania polegały na:
*zabezpieczeniu m-ca zdarzenia, 
*udzieleniu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy osobie poszkodowanej przed przybyciem Zespołu Ratownictwa Medycznego, 
*odłączeniu akumulatora w pojeździe,
*kierowaniu ruchem w miejscu zdarzenia,
*pomocy Policji w wykonaniu czynności dochodzeniowych, 
*pomocy w załadowaniu pojazdu na lawetę.
 



_____________________________________________________________



4/2013

Typ: plama oleju na jezdni
Miejsce: droga wojewódzka nr 263, Lubstów - Sławoszewek
Data: 29.03.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 14.05.

Do akcji zadysponowano:
379[P]51 - GBA 2,5/16 Star 12.157  z obsadą 6 ratowników

361[P]25 - GCBA 5/32 Man TGM 18.340  [JRG-1 Konin]
369[P]63 - GBA 2,5/16 Star 12.185  [OSP Ślesin]
369[P]53 - GBA 2,5/16 Star 1466  [OSP Sompolno]
369[P]22 - GBA 2,5/20 Star 244  [OSP Kleczew]
369[P]66 - GBA 2,5/25 Man TGM 13.240  [OSP Licheń]
377[P]43 - GBA 1,8/1,6 Iveco Magirus  [OSP Szyszyńskie Holendry]
377[P]41 - GBAM 2,5/16+8 Star 244  [OSP Ostrowąż]
367[P]56 - GBA 2,5/16 Star 244  [ZSP Kopalnia, oddział Lubstów]
367[P]58 - GCBA 5/32 Jelcz 442  [ZSP Kopalnia, oddział Kleczew]
377[P]42 - SLOp Polonez Caro  [OSP Ostrowąż]

Dowódcą zastępu był dh Patryk Kowalczyk.

Nasze działania polegały na:
*zabezpieczeniu m-ca zdarzenia, 
*neutralizacji plamy oleju na odcinku Różnowa - Sarnowa, gm. Ślesin
*kierowaniu ruchem w miejscu akcji.

Plama oleju ciągnęła się od Sławoszewka, gmina Kleczew, przez gminę Ślesin do Lubstowa, gmina Sompolno. Wyciek powstał z dźwigu należącego do Kopalni Konin. Oprócz strażaków, na miejscu pracowały policyjne radiowozy, oraz piaskarki. 









_____________________________________________________________



3/2013

Typ: pomoc Policji w otwarciu mieszkania, w którym doszło do wycieku gazu
Miejsce: Kazimierz Biskupi, ul. Golińska
Data: 28.02.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 22.20.

Do akcji zadysponowano:
379[P]51 - GBA 2,5/16 Star 12.157  z obsadą 6 ratowników
361[P]21 - GBA 2,5/16 Renault Midlum  [JRG-1 Konin]

Dowódcą zastępu był dh Patryk Lewandowski.

Nasze działania polegały na:
*zabezpieczeniu m-ca zdarzenia,
*otwarciu drzwi do mieszkania, z którego ulatniał się gaz,
*ocenie stanu zdrowia osoby przebywającej w środku,
*przewietrzeniu mieszkania,
*pomocy Policji w zabezpieczeniu mieszkania. 









______________________________________________________________________



2/2013
Typ: jeleń na zamarzniętym jeziorze 
Miejsce: Głodowo, gm. Golina
Data: 14.02.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 09.45.

Do akcji zadysponowano:
379[P]52 - GBA 2,5/16 Star 244  z obsadą 4 ratowników
379[P]32 - SLRt 0,2/0,6 Ford Transit  [OSP Golina]
362[P]21 - GBA 2,5/16 Star 14.225  [JRG-2 Konin]

Dowódcą zastępu był dh Patryk Kowalczyk.

Nasze działania polegały na:
*zabezpieczeniu m-ca zdarzenia, 
*wyciągnięciu zwięrzęcia z zamarzniętego jeziora.

(fot. Portal LM Konin)








Relacja z działań:

Portal LM Konin

TV Konin

Wirtualny Konin


_____________________________________________________________



1/2013
Typ: zabezpieczenie miasta i powiatu Konin - siedziba JRG 1.
Miejsce: Konin, ul. Przemysłowa 7
Data: 05.02.2013r.

Zostaliśmy zaalarmowani o godz. 09.45.

Do akcji zadysponowano:
379[P]51 - GBA 2,5/16 Star 12.157  z obsadą 6 ratowników

Dowódcą zastępu był dh Patryk Kowalczyk.

Nasze działania polegały na:
*zabezpieczeniu terenu miasta i powiatu konińskiego

W trakcie zabezpieczenia nie doszło do żadnego zdarzenia, w którym interweniować musiałby nasz zastęp. Powodem dyspozycji do zabezpieczenia, był wyjazd Plutonu Ratownictwa Chemicznego z JRG-1 Konin do powiatu tureckiego, gdzie tir przewozący kwas wywrócił się.




Reklama
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=