Walne zebranie sprawozdawcze 2015
Walne zebranie sprawozdawcze OSP Kazimierz Biskupi!

W dniu 07 marca 2015r., w remizie OSP Kazimierz Biskupi, odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2014. Na początku spotkania, dh Prezes Sławomir Szczepański, dokonal wprowadzenia sztandaru, oraz uczczono minutą ciszy zmarłych w roku ubiegłym druhów. Po przywitaniu wszystkich druhów oraz zaproszonych gości, wyróżniono specjalnymi statuetkami, opiekunów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - dh Wojciecha Kowalczyka oraz dh Zbigniewa Szczepańskiego, którzy doprowadzili drużynę dziewcząt MDP do Ogólnopolskich Zawodów CTIF. Wyróżniono także Opiekuna naszej jednostki z ramienia PSP - dh st.kpt. Janusza Kwiecińskiego za wkład pracy na rzecz OSP. Odczytano także podziękowania za wsparcie w organizacji Biesiady Rodzinnej 2014, oraz za zabezpieczenie Biegów Dogtrekkingowych.
Następnie wybrano Przewodniczącego Zebrania - dh Grzegorza Gałązkę, protokolanta - dh Jarosława Czerniaka, oraz poszczególne komisje. Przedstawiono sprawozdanie z działalności połączone z prezentacją multimedialną, finansowe, Komisji Rewizyjnej, oraz plan działalności na rok 2015.
Zarządowi udzielono absolutorium. Zaproponowano oraz przegłosowano zmiany w statucie OSP.  W poczet członków honorowych przyjęto dh Adama Derengiewicza. Poruszono temat przynależności członków orkiestry do naszej jednostki. Dh Teresa Czerniak zaprosiła w imieniu Misjonarzy Św. Rodziny na akcję oddawania krwi, dnia 22 marca, w siedzibie Seminarium. Wójt Gminy - dh Jan Sikorski pogratulował jednostce sprawnego funkcjonowania oraz złożył życzenia z okazji Dnia Kobiet. Głos zabrał dh Komendant. W imieniu własnym oraz dh Szczepańskiego podziękował za otrzymane wyróżnienie. Złożył także podziękowania wszystkim strażakom za zaangażowanie w ochronę przeciwpożarową. Później odbył się poczęstunek.

Aby obejrzeć zdjęcia, kliknij w zdjęcie poniżej:

 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja