"Porozmawiajmy o Straży Pożarnej" - Konferencja w PWSZ Konin!
"Porozmawiajmy o straży pożarnej" - konferencja w Auli PWSZ Konin - 02.03.2015r.!

2 marca 2015 r. w Centrum Wykładowo-Dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z inicjatywy wielkopolskich Parlamentarzystów, przy współudziale Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP zorganizowano konferencję pn. „Porozmawiajmy o straży pożarnej”. Główna ideą konferencji było omówienie obecnej sytuacji oraz przyszłości Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych. Dyskusję poprzedziły wystąpienia prelegentów, którzy szczegółowo omówili:

 • wyzwania i zadania prewencji społecznej w Wielkopolsce oraz doskonalenie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w Wielkopolsce - st. bryg. Jerzy Ranecki - Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
 • współpracę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Poznaniu z ksrg w Wielkopolsce - Przemysław Daroszewski - Dyrektor szpitala MSW w Poznaniu,
 • dane dotyczące ochotniczych straży pożarnych w Wielkopolsce - Stefan Mikołajczak - Prezez ZOW ZOSP RP w Poznaniu,
 • projektowanych zmianach dotyczących OSP - Eugeniusz Grzeszczak - Wicemarszałek Sejmu RP oraz Tomasz Nowak - Poseł na Sejm RP.

Jednym z punktów programu było przedstawienie założeń i zasad konkursu „Zwycięski Florian”.

W konferencji udział wzięli:

 • Eugeniusz Grzeszczak - Wicemarszałek Sejmu RP;
 • Tadeusz Tomaszewski oraz Tomasz Nowak - Posłowie na Sejm RP
 • Stanisław Rakoczy - Wiceminister Spraw Wewnętrznych;
 • gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny PSP;
 • Piotr Florek - Wojewoda Wielkopolski;
 • nadbryg. Wojciech Mendelak - Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP wraz z zastępcą st. bryg. Jerzym Raneckim;
 • Marek Lewicki - Prokurator Okręgowy Prokuratury Okręgowej w Koninie;
 • Przemysław Daroszewski - Dyrektor Naczelny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego;
 • grono samorządowców na czele z gospodarzami Józefem Nowickim Prezydentem Miasta Konina oraz Stanisławem Bielikiem - Starostą Konińskim;
 • prof. dr hab. Mirosław Pawlak - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie;
 • st. bryg. Grzegorz Stankiewicz - Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej;
 • Stefan Mikołajczak - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego ZOSP RP;
 • liczni przedstawiciele strażaków z powiatów: konińskiego, kolskiego, tureckiego, słupeckiego, wrzesińskiego, średzkiego, śremskiego oraz gnieźnieńskiego.
Tekst: mł. bryg. Sławomir Brandt - Oficer Prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
 

 
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja